Rohkeutta ja asennetta peliin

Suomalaiset yritykset tarvitsevat muutosta omassa brändityöskentelyssään. Brändäyksen merkitys kilpailussa kasvaa koko ajan ja yritykset, jotka eivät panosta brändäykseen menettävät enemmän. Tavaramerkkilainsäädäntö on tärkeä osa-alue brändityössä. Se ei ole este tai hidaste, vaan liiketoiminnan mahdollistajana.

Lomien loputtua on aika kääntää katseet tuleviin IPR näkymiin. Tänä syksynä IPRInfo-lehden teemana ovat Internet of Things (IoT), muutos ja brändi. IoT jo itsestään edustaa muutosta ja tästä konkreettisena esimerkkinä näkyy miten tulevaisuudessa yhdistetään älylaitteet, koneet, ihmiset, prosessit sekä data. IoT:n odotetaan olevan vallitseva teknologinen konsepti seuraavina vuosina ja yritykset hakevat suuntaa kuinka IoT:n kautta voi hakea lisää kasvua ja uusia toimintamalleja. IoT:n kehittyessä standardisoitunut teknologia tulee tärkeään rooliin, jotta IoT voi toimia saumattomasti.

Tämä asettaa samalla muutospaineita IPR:lle, eritoten patenteille. Odotettavissa on patenttiriitoja ja tiukkoja lisenssineuvotteluita. IPRinfo-verkkolehden numerossa (03/2015) esitellään Nokia Technologies Patent Licensing tiimissä työskentelevän Sonja Londonin mielenkiintoinen artikkeli standardi essentiaalipatenteista ja FRAND*:n tärkeydestä telekommunikaatio teollisuudessa.

BrandWorxx järjesti elokuun lopussa viidennen The Brand Day 2015-tilaisuuden, jossa teemana oli rohkeus, asenne ja strategia. Tapahtuma vahvisti sanoman siitä, että suomalaiset yritykset tarvitsevat muutosta omassa brändityöskentelyssään. Brändäyksen merkitys kilpailussa kasvaa koko ajan ja yritykset, jotka eivät panosta brändäykseen menettävät enemmän.

Vahvalla brändillä kehitetään liikevaihtoa ja menestyvät yritykset kykenevät muuttamaan brändinsä tuotoksi. Rohkeus ja asenne ratkaisevat pelin. Itselleni päivästä jäi eritoten mieleen viesti ”säästöt on nyt säästetty”. Tämä lienee totta, sillä tuoreiden tutkimusten mukaan yritykset, joille brändi ja kasvu ovat prioriteetteja, ovat myös niitä, jotka menestyvät taloudellisesti. IPR-asiat olivat vahvasti mukana, sillä ilman tavaramerkkisuojaa brändi on haavoittuva. Tavaramerkkilainsäädäntö toimii tärkeänä osa-alueena brändityössä, se ei toimi esteenä taikka hidasteena, vaan liiketoiminnan mahdollistajana.

Brändi ja eritoten sen yhdistäminen tavaramerkkeihin näkyy vahvasti IPR University Centerin toiminnassa tänä syksynä, kun Trademark meets Brand -koulutusohjelma käynnistyi. Koulutusohjelma päättyy tammikuussa 2016, juuri sopivasti kun teollisoikeusasiamieslautakunta järjestää asiamiestutkinnon 25.-26.4.2016 ja siihen liittyvä tutkintoaineisto julkaistiin 1.10.2015. Tutkintoon voi ilmoittautua 1.1.2016 alkaen. Koulutusohjelma antaa osallistujalleen sellaiset tiedot ja taidot, jotta tuleva tavaramerkkiasiamiestutkinto on tavaramerkin osalta läpäistävissä.

Koulutusaihe on ollut todella toivottu tavaramerkkiasiamiesten, brändinomistajien, yritysten lakitiimien ja tavaramerkkien parissa työskentelevien keskuudessa, sillä se pyrkii antamaan uuden näkökulman siihen, kuinka hoitaa ja kehittää brändi- ja tavaramerkkisalkkua nykyisessä, haastavassa taloustilanteessa kustannustehokkaasti. Koulutuksessa brändit ja tavaramerkit sidotaan yhteen käytännön esimerkein sekä annetaan osallistujalle ymmärrys miten tavaramerkkitoimintaa kannattaa hoitaa erikokoisissa ja eri kasvuvaiheessa olevissa yrityksissä.

Tänä syksynä IPR University Center tarjoaa jälleen laajasti koulutusta tekijänoikeuden, tavaramerkkien ja patenttien alalta ajankohtaisista teemoista ja mielenkiintoisia puhujia riittää. IPR näkyy myös juhlan merkeissä, sillä olemme alkaneet suunnittelemaan ensimmäistä IPR Gaalaa, joka järjestetään alkuvuodesta 2016. IPR Gaala sai kirvoituksensa Marja-Leena Mansalan erinomaisista eläkkeellelähtöjuhlista. Tarkoituksena on, että 2016 ensimmäistä kertaa Suomen ”IPR-kerma” kokoontuu juhlistamaan saavutuksiaan saman katon alle ja jaamme palkintoja työstä IPR-alalla. Tästä aiheesta tulemme kirjoittamaan lisää meidän tulevissa lehdissä ja blogissa.

Taru Kallio-Nyholm

(IPRinfo-lehden pääkirjoitus 3/2015)

* ”Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory” and is typically used to describe patent licensing terms.