Aineeton on päivän sana

Yksimielisyys tuntuu vallitsevan siitä, että aineeton omaisuus ja pääoman ovat tärkeitä. Nyt  tulisi löytää konkreettisia vastauksia globalisaation ja digitaaliteknologian mukanaan tuomiin haasteisiin. Euroopan unionissa siirrytään kansantalouden tilinpidossa syyskuun 2014 lopussa uuteen järjestelmään. Suomi… Lue loppuun